Rubriky
Pelmel

Pravda a lež

Není to tak dlouho, co jsem se setkal s názorem, který bych označil s nadsázkou za divný. Každý člověk má pravdu, podle svého úhlu pohledu. Každý přece máme svůj názor na nějakou situaci, který vychází z našeho úhlu pohledu. To, ale přece neznamená, že máme pravdu, že náš názor je správný. Náhle mi to, ale došlo. Člověk ze svého života vytěsnil  pojem lež. Podle výše zmíněného názoru, všichni lidé mají svou pravdu. Pouze záleží na tom, kdo tu svoji pravdu prosadí. A máme tu boj. Rozšiřuje se bezohlednost, morální pravidla se stávají překážkou a svědomí je potlačeno. Nejdůležitější je prosadit svůj úhel pohledu, protože je to přece pravda a za tu musím bojovat. Pravda druhého mě nezajímá. Díky tomu se ze společnosti stává společenství jednotlivců, kteří bojují každý s každým. Každý je na vlastním písečku a druzí pro něho znamenají hrozbu pro moji pravdu. Pravdu mám přece já!


Výsledkem výše uvedených skutečností je egoismus, který se takovouto společností šíří jako mor. Egoistický člověk nemá mnoho zábran, aby druhé přehlížel a omezoval je. Egoismus = sobectví, zdůrazňování sebe sama, povyšování sebe sama nad okolí. Což je potřeba, aby člověk mohl prosazovat svůj úhel pohledu. Objevuje se tu, ale nové nebezpečí. Moment, kdy egoismus se začne šířit na úrovni společnosti. Jelikož každá nemoc má svůj vývoj, tak i egoismus se transformuje a na úrovni společnosti se stává egoteismem. Což už není jen zdůrazňování sebe sama, ale povyšování společenství, působení na mysl jednotlivců, aby získali představu, že toto společenství je jediné možné a správné, demokratické. Díky tomu si lidé začnou myslet, že jejich chování je správné, že je vše v pořádku.


Ovšem netuší, že egoteismus už není projevem jednotlivce, ale skupin, které pochopily, že tato situace umožňuje tzv. parazitům prosadit svoji pravdu, svoji vizi, bez zbytečného boje. Pokud se to správně vysvětlí lidem, oni to prosadí a budou se snažit za to být. Samozřejmě, že v tento moment už lidé neprosazují svoji pravdu, ale pravdu cizí, jenže to neví. 


Jelikož neexistuje lež, lidé ji vytěsnili ze svého života, zapomněli na ni, tak všichni mají pravdu. A proto nikoho nenapadne, že by někdo mohl podvádět nebo lhát. Jinými slovy z lidí se staly pitomci. No a v tomto společenství se vytváří zákony, které nevybočí z rámce egoteismu, slouží zájmovým skupinám, aby lépe mohly prosazovat své záměry, své představy, které samozřejmě vydávají za představy druhých lidí. Občas udělají ústupek, aby uklidnili ovečky, které zase spokojeně dál budou žrát trávu. Jenže jejich pastvina se zmenšuje. Ovšem ve stádě ovcí to pochopitelně nemůže být vidět. Myslím, že konečné důsledky si domyslíte samy.


Hlavně, že všichni máme pravdu a nikdo nelže.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *