Rubriky
Pelmel

Komunikace s Evropským soudem pro lidská práva

Podali jste stížnost prostřednictvím advokáta k Evropskému soudu pro lidská práva (dále jen ESLP)? K dnešnímu dni Vám ovšem není známo, zda byla stížnost soudem řádně přijata či zda byla zamítnuta pro nepřípustnost? Nemáte informace k založení spisu u soudu? Jak a kde získat informace k Vámi podané stížnosti v případě, že s vámi právní zástupce nekomunikuje a není schopen vám na dotaz sdělit číslo jednací, které bylo vaší stížnosti přiděleno soudem po jejím přijetí? 

ESLP web. stránky

V takovémto případě se můžete obrátit přímo na ESLP prostřednictvím webových stránek http://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=home&c= a vyhledat si rozsudek soudu sami za předpokladu, že jste ve stížnosti písemně neuvedli, že si nepřejete zveřejnění své totožnosti. O anonymitu je třeba zažádat a též ji soudu zdůvodnit. Tento postup není zcela běžný, ve výjimečných případech vám může být jako stěžovateli ze strany soudu vyhověno a vaše anonymita vám bude následně na to zachována. Pokud jste nežádali o anonymitu je možné si rozhodnutí ke stížnosti online vyhledat podle čísla jednacího nebo podle jména. Pokud se Vám nepodaří dohledat rozhodnutí soudu, může to znamenat následující:

  • stížnost podána nebyla
  • stížnost byla zamítnuta
  • ve vaší stížnosti nebylo dosud rozhodnuto

ESLP web. formulář

S ESLP můžete komunikovat prostřednictvím elektronického formuláře, který naleznete na webových stránkách soudu, kde vyplníte jméno, telefon, email, zemi, předmět a vepíšete svůj dotaz s prosbou o informace k aktuálnímu stavu vaší stížnosti.

ESLP písemná komunikace

Se soudem můžete též komunikovat písemně. Doporučujeme psaní odeslat doporučeně na adresu ELSP ve Štrasburku:

Monsieur le Greffier de la

Cour européenne des Droits de l’Homme

Conseil de l’Europe

F-67075  STRASBOURG CEDEX

FRANCE

Odpověď můžete očekávat standardně do 30 dní. Písemnosti jsou zasílána stěžovatelům formou obyčejného psaní na adresu právního zástupce, v tomto případě však na vámi uvedenou adresu.

Databáze vybraných rozhodnutí ESLP

Další možností jak dohledat rozhodnutí ke stížnosti, kterou jste podávali, jsou stránky http://eslp.justice.cz/, kde se vyhledává rozsudek či rozhodnutí podle zadaných údajů ke stěžovateli a stížnosti samotné.

Justice.CZ

Na tomto portálu vyhledáte potřebné dokumenty pod nabídkou SOUDY. Ministerstvo spravedlnosti ČR zde publikuje tisková prohlášení k rozsudkům ESLP o spravedlivém zadostiučinění ve věcech stěžovatelů.

Další důležité odkazy:

HUDOC databáze

https://hudoc.echr.coe.int/eng#{„documentcollectionid2“:[„GRANDCHAMBER“,“CHAMBER“]}

Tisková prohlášení Ministerstva spravedlnosti ČR k rozsudkům ESLP 

http://portal.justice.cz/Justice2/Soud/soud.aspx?h=1&q=Evropsk%fd%20soud%20pro%20lidsk%e1%20pr%e1va

Vládní zmocněnec pro zastupování ČR před ESLP

http://www.mzv.cz/jnp/cz/zahranicni_vztahy/cr_v_evrope/vladni_zmocnenec_pro_zastupovani_cr_pred/index.html

Zpravodaj kanceláře vládního zmocněnce

http://portal.justice.cz/Justice2/MS/ms.aspx?o=23&j=33&k=6085&d=328999

Kolégium ESLP a Úmluvy / poradní orgán vládního zmocněnce pro zastupování ČR před ESLP

http://portal.justice.cz/Justice2/MS/ms.aspx?o=23&j=33&k=6559&d=345955

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *