Rubriky
Pelmel

Právní služby

Jaké právní služby potřebujete? Poradenství v oblasti rodinného práva, obchodní práva, trestního nebo pracovního práva? Vyhledejte důvěryhodné profesionály. Začněte doporučením od rodiny, přátel nebo obchodních partnerů.

Je důležité si uvědomit, že právní služby jsou individuální a závisí na vašich specifických potřebách. Nejde jen o právní poradenství. Hledání a výběr správného právníka vyžaduje čas a úsilí, ale je to klíčový krok k zajištění kvalitní právní pomoci. Právní služby mohou zahrnovat širokou škálu činností, včetně:

  • Právního poradenství
  • Právního zastupování
  • Vypracování právních dokumentů
  • Správy majetku

Právní poradenství je poskytování informací o právních otázkách a možnostech. Právní poradenství může být poskytnuto písemně, ústně nebo telefonicky (případně on-line přes právní poradnu na www stránkách).

Právní zastupování je zastupování klienta v právním řízení před soudem, orgány veřejné moci nebo jinými právnickými subjekty. Právní zástupce – advokát může zastupovat klienta v trestním řízení, civilním řízení, správním řízení nebo v jiném typu právního řízení.

Vypracování právních dokumentů je příprava právních dokumentů, jako jsou smlouvy, závěti, darovací smlouvy nebo jiné právní dokumenty.

Správa majetku je správa majetku klienta, včetně správy nemovitostí, investic nebo jiných aktiv.

Právní služby mohou být poskytovány advokáty, notáři, exekutory nebo jinými kvalifikovanými právníky.

V České republice mohou právní služby poskytovat pouze advokáti, kteří jsou zapsáni v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou. Advokáti jsou povinni dodržovat Kodex advokacie, který upravuje jejich povinnost poskytovat klientům kvalitní a profesionální právní služby.

Cena právních služeb se obvykle stanovuje na základě složitosti
právního problému, času potřebného k jeho řešení a zkušeností
právníka.

Některé příklady právních služeb:

  • Právní poradenství v oblasti pracovního práva
  • Právní zastupování v trestním řízení
  • Vypracování kupní smlouvy
  • Správa dědictví

Kde najdete právní služby zdarma nebo za rozumnou cenu?

Moje osobní zkušenost:

  1. https://www.bezplatnapravniporadna.cz, není bezplatná, i když se tak jmenuje, ale za pár korun dostanete fundovanou radu od právníka, odpověď do cca 5 dnů
  2. https://www.verdikto.com/pravni-poradna/, tady už je to o něco dražší (několik stokorun), cena se odvíjí od toho, jak obsažný je dotaz, čím více, tím je dotaz dražší, takže dotaz formulujte stručně, ale pokud možno srozumitelně. Odpověď dostanete do cca 12 hodin.

S jinými poradnami zkušenost nemám, ale tyto dvě mi vždy skvěle poradily, především v oblasti pracovního práva.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *