Rubriky
Pelmel

Přírodní léčba Alzheimerovy choroby a revmatoidní artritidy

Někteří lidé tvrdí, že Pramen mládí může být nalezen v tom, co každý kojící savec vytváří – v colostru.

Ochranné přínosy colostra mají dlouhou historii. Podle Dr. Andrew Keeche, staroegyptské umění zobrazuje pití colostra za účelem nesmrtelnosti. I většina zemědělců vám řekne, že narozené tele nebude žít dlouho, pokud se od své matky alespoň jednou nenapije prvního mléka (colostra).

Za posledních několik desetiletí, výzkumníci a vědci mají znovu zájem o colostrum. Jejich objevy ukázaly, že při léčbě mnoha závažných chronických onemocnění jako je Alzheimerova choroba a revmatoidní artritida, mohou proteiny nalezené v colostru poskytovat podstatnou pomoc a úlevu.

Ne jennovorozencipřijímají výhody colostra, dospělí mohou také, a to i proto, že speciální proteiny v colostru byly zkoumány přísnou studií. Colostrum od krav žijících na pastvách, obsahuje proteiny, které jsou schopny aktivovat imunitní obranu proti liským patogenům. Patogen je původcem nemocí způsobených mikroorganismy. Kravské colostrum má imunitní faktory, které mohou ochránit lidské tělo proti:

  • Escherichia coli – nachází se v tlustém střevě teplokrevných živočichů. Její přítomnost je důležitá pro správný průběh trávicích procesů. Vyskytuje se však několik jejích kmenů, z nichž některé mohou být patogenní. Escherichia coli v minulosti vyvolala několikrát závažné epidemie. První z nich vypukla roku 1982 ve Spojených státech.
  • Cryptosporidium parvum – prvok patřící k střevním kokcidiím, původce střevní kryptosporidiózy. Kosmopolitně rozšířený mikroorganismus o velikosti cca 2–6 m s velmi odolnými oocystami
  • Shigella flexneri – je druhem bakterií, které mohou způsobit u lidí průjem.
  • Salmonella – rychle rostoucí bakterieMezi nejvýznamnější onemocnění člověka způsobené salmonelami patří břišní tyfusbřišní paratyfus a salmonelóza z potravin.
  • Staphylococcus – bakterie, Stafylokoky tvoří běžnou součást mikroflóry kůže i sliznic. Potenciálně patogenní druhy jsou původci onemocnění lidí nebo zvířat.
  • Rotavirus – Rotaviry jsou nejčastějšími původci nozokomiálních gastroenteritid v jeslích a na kojeneckých odděleních, kde se vyskytují sporadicky i epidemiologicky.

Životní prostředí se mění a během těchto změn je udržení rovnováhy kritické.

Během posledních 100 let, prošlo naše prostředí, ale I potraviny obrovským vývojem Nové toxiny a nové syntetické chemikálie jsou záváděny do našich těl velmi rychlým tempem. V současné době, vice než kdy jindy, jsme svědky vzestupu degenerativních onemocnění jako je Alzheimerova chorova a autoimunitní onemocnění. Infekční choroby jsou stale chytřejší a chytřejší. Některé organismy se stávají odolné vůči antibiotikům a dokonce I vakcíny se mohou v krátké době stát zaostalými. Vědci se nyní obracejí na více terapií, které modulují imunitní system. Jinými slovy, hledají způsoby jak udržet imunitní system v rovnováze.

Malé, specializované proteiny obsažené v colostru mohou modulovat imunitní funkci.


Proline-Rich Peptides, jinak nazývané PRPs nebo-li colostrinin, jsou male řetězce aminokyselin, které modelují imunitní odezvu. Zvláštní pozornost je v dnešní době zaměřena na účinky PRP v případě neurodegenerativních onemocnění jako je Alzheimerova choroba. V roce 2012 jedna studie zjistila (Bilikiewicz, et al. Colostrinin (a naturally occurring, proline-rich, polypeptide mixture) in the treatment of Alzheimer’s disease. Journal of Alzheimer’s Disease. 2004; 6 (1): 17 – 26.), že přibližně 40% pacientů s Alzheimerovou chorobou, kteří byli studováni byli buď stabilizování nebo se výrazně zlepšil jejich stav již po 15 týdnech léčby. Za dalších 30 týdnů léčby bylo další zlepšení. Colostrin (PRPs), který je výhradně z colostra, byl shledán, že zmírňuje bolest a záněty u pacientů s revmatoidní artiritidou, tak i u dalších autoimunitních onemocnění (ze studií – Alejandro Nitsch, et al. The Clinical Use of Bovine Colostrum. Journal of Orthomolecular Medicine. 1998; 13 (2): 110 – 118., Michal Zimeck, et al. Milk-derived proteins and peptides of potential therapeutic and nutritive value. Journal of Experimental Therapeutics and Oncology. 2007; 6: 89-106.) Doktor Andrew Keech nám říká, že před rokem 1950, bylo zjištěno, že velká část při používání colostra přispěla k léčbě revmatoidní artritidy. Dodává: „Bohužel s příchodem drog, levných antibiotik a dalších syntetických drog, zájem o colostrum odpadl. Výhody colostra byly opomíjeny přes čtyřicet let.“

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *