Rubriky
Pelmel

Proč být v odborech, vyplatí se to vůbec?

Odbory kdysi vznikly jako sdružení zaměstnanců, které je mělo chránit proti špatnému zacházení ze strany zaměstnavatele.

Dnes jsou odbory především službou, kterou si platíme, abychom (prostřednictvím kolektivní smlouvy) měli vyšší mzdu, lepší sociální podmínky, bezpečnost při práci, ochranu před neoprávněným propuštěním, bezplatnou právní pomoc (v případě potřeby) atd…Čím silnější jsou odbory, tím vážněji je musí zaměstnavatel brát. Pak je větší šance prosadit lepší podmínky do kolektivní smlouvy.

Nebudu se tady rozepisovat o sociálních výhodách, které odbory nabízí. Tento text není primárně psán pro ty, kteří se jen „vezou“. Chci apelovat na ty, kteří chápou, jak je důležité držet při sobě.

Zaměstnavatel, u kterého nepůsobí odbory, se může řídit jen dle ZÁKONÍKU PRÁCE. Tedy zaměstnancům umožním pouze to, co mi ukládá zákon, nic víc. A není síla, která by dokázala toto rozhodnutí změnit. Pokud odbory u zaměstnavatele jsou, je situace pro zaměstnance daleko příznivější. Zákoník práce zaměstnavateli ukládá uzavřít Kolektivní smlouvu, když u něj působí odborová organizace, jinak řečeno Kolektivní smlouvu zaměstnavatel uzavírá pouze s odborovou organizací. Odborová organizace má pak tedy možnost vyjednat lepší podmínky, než jsou zakotveny v Zákoníku práce. Kolektivní smlouva je tedy nejsilnější a nejdůležitější oprávnění, kterým odborová organizace disponuje.

Proč být tedy v odborech a platit příspěvky? Je mnohem jednodušší v odborech nebýt. Jenže je to krátkozraké. Aby odbory něco vyjednaly, potřebují mít sílu, tedy lépe řečeno sílu v podobě zaměstnanců – odborářů. A čím víc jich bude, tím je pozice odborů silnější pro vyjednávání.

Co když odbory nebudou? Půjdete jako zaměstnanec na konci roku za svým nadřízeným a bude požadovat navýšení platu? Zvýšení příspěvku na stravu, na penzijní nebo životní připojištění? Vyplacení 13. mzdy? Či jiných výhod? Nebo si myslíte, že se majitel firmy každý rok sám rozhodne přidat vám na platu a případně přihodit ještě nějakou sociální výhodu? Jedině odbory se toho relevantně ujmou. Zaměstnanecká rada dle zákona nemůže uzavírat Kolektivní smlouvu.

Pokud jste se svými odboráři nespokojeni, doporučuji kandidovat a věci měnit, je to lepší než nadávat nebo z odborů vystoupit. To situaci pouze zhoršuje!

Odbory, ač se to dnes nemusí tak jevit, jsou tady opravdu především pro vás.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *