Okamura, Merkelová, brexit, czexit aneb kam kráčíš Česko?

Když posloucháte některé politiky, např. pana Okamuru, občas máte pocit, že ta špatná EU nám vlastně ubližuje a kdyby tady nebyla, měli bychom se jako prasata v žitě. Opravdu?

Nejčastější argumenty jsou především placení nesmyslných daní (z elektřiny), přesunutí určitého zboží do nižší sazby DPH (např. dětské plenky což nám EU zakazuje), možnost určit si, jak vysoká bude naše DPH (především na alkohol, cigarety, pohonné hmoty), zachování koruny, dotování předlužených států eurozóny.

K tomu bych jen řekl, že jsou to mnohdy nepravdivé argumenty, např. dotování předlužených států eurozóny.

Za prvé, my v eurozóně nejsme, o toto se stará peněžní fond eurozóny, tedy sedmnácti států EU platících eurem, jenž dotuje a úvěruje, tedy financuje bankrotem ohrožené předlužené členské státy eurozóny. Bankrotem ohrožené je dnes silné slovo, protože řecká ekonomika začala růst a pokud nepřijde další krize, je šance, aby z toho nejhoršího vybředla.
Za druhé, čísla mluví takto (pakliže budeme mluvit celkově o EU): Do rozpočtu EU v letech 2004 až 2014 odvedlo ČESKO 387,3 miliardy korun (14,5 miliardy eur) a získalo 797,5 miliardy korun (30,2 miliardy eur).
Minulý rok, tedy v roce 2017, obdržela Česká republika z rozpočtu EU příjmy ve výši celkem 97,9 mld. Kč a současně odvedla do evropského rozpočtu 42,4 mld. Kč.
Mohl bych se vyjádřit i k plenám, kde je to pravdivý argument, ale tyto argumenty mi přijdou malicherné jako důvod pro odchod. Spíše jsou to argumenty pro vytvoření nějaké koalice a prosazení změny v rámci EU. To mi na politicích typu pana Okamury vadí nejvíce, neřeší změny, řeší hned odchod. Není lepší být sebevědomou zemí prosazující své zájmy v rámci EU? Na všem a vždy najdete nějaké výhody a nevýhody, je ale zásadní to, co převažuje.

Samozřejmě EU není bez chyby, najdeme spoustu nesmyslných nařízení. Vzpomínáte na zákaz abnormálně ohnutých banánů? Tak to je mýtus, který vznikl nepatřičným překladem, ale absurdity z EU přicházejí.

Nechci vystupovat proti referendu a priory, i když chci zůstat členem spojené Evropy. Opravdu každý má právo na to se vyjádřit. Chci spíše apelovat na lidi, aby, pokud skutečně někdo referendum o CZEXITU iniciuje, se nerozhodovali v emocích, ale spíše s chladnou hlavou a pragmaticky. Ale pojďme si probrat bod po bodu.

ACH TA LISABONSKÁ SMLOUVA. Ano, omezila suverenitu členských států (možnost přehlasování), takže po jejím přijetí je možné státům vnucovat proti jejich vůli různá pravidla, v poslední době například kvóty pro imigranty, Dublin IV atd. Ano, to je jistě nemilé, bohužel sjednocení zemí takové problémy přináší a je to na vahách výhod a nevýhod určitě nevýhoda.

BEZPEČNOST ČR řeší NATO, o tom není sporu, nicméně přispěje stabilitě Evropy její tříštění? Rozdělená Evropa je vhodné podhoubí pro konflikty. V minulosti tomu tak vždy bylo.

EURO a EUROFONDY. Euro jsme se zavázali přijmout, ale není stanoven termín, klidně to můžeme protahovat do mého důchodu. To tedy hodnotit nebudu. Konec evropských peněz je jiná otázka, pomáhají nám? Dotace z mého pohledu nejsou špatné, pokud nejsou korupční a použijí se na investice, tedy neprojí se. Pokud máte aspoň trošku schopného starostu, není problém opravit či postavit školku, hřiště, kulturní středisko. Celkově mi připadá princip solidarity (vyspělejší země v rozumné míře pomáhají těm zaostalejším) dobrý. Samozřejmě to nesmí být tak tragické jako v Řecku, kde dotace projedly (Andreas Papandreu, ekonom!!!, který vystudoval Harvard, nafoukl během 80. a 90.let 20.století státní dluh z 22,9 procenta na 112,2 procenta HDP, o splácení, ať se starají budoucí generace). To, že jsme nyní čistí příjemci, neznamená, že třeba za 10 let nebudeme čistými plátci (po vstupu Ukrajiny?). Nyní přijít o dotace považuji za problém.

EKONOMICKÁ KATASTROFA: Brexit zatím neukázal, že by katastrofické scénáře byly pravdivé. Jenže je stále v pochodu a také ekonomika ČR se s tou britskou nedá srovnat, ale nejsem ekonom. Nemyslím si, že by to byla katastrofa, asi by hodně záleželo na našich politicích, jak by dokázali nastavit smlouvy s pro nás důležitými zeměmi. Každopádně mám obavu.

NĚMECKO. Asi by velmi záleželo na tom, jak by CZEXIT proběhl, nastavení smluv (zmiňuji v předešlém bodu) atd. Nicméně nyní si myslím, že by to např. ve vztahu s Německem problém být mohl. Vedle makroekonomických faktorů záleží i na administrativních komplikacích, tedy na volném pohybu zboží, služeb, pracovních sil.  Švýcarsko není členem EU ani Evropského hospodářského prostoru (EHP),  přístup na jednotný evropský trh má řešeno skrze bilaterální smlouvy. Vyvstává otázka, jestli jsme tak silní jako Švýcaři. Oni byli vždy jaksi mimo. Do Evropské unie vyvážíme přes 80 procent našeho exportu, z toho jen do Německa cca 33 %. Na toto zboží by se začaly vztahovat jiné předpisy i daně.

BILATERÁLNÍ DOHODY, respektive vztahy EU s ČR po CZEXITU: Viz bod, kde píši o Německu. Je pravdou, že CZEXIT sice neznamená automaticky ztrátu přístupu na jednotný evropský trh, protože si na něj můžeme vyjednat přístup buď přímo jednáním s EU, anebo uzavřením bilaterálních dohod s jednotlivými členy EU po vzoru Švýcarska, ale abychom tyto dohody mohli uzavřít, vyžaduje to ochotu členských zemí EU. A tady vidím zásadní problém.  Podívejte se na BREXIT, EU se Británii mstí a Británie je mnohem silnější než my, jak by to vypadalo s Českem není tak obtížné domyslet. Bariéry, cla, obchodní kvóty, různé sankce, uzavření vnitřního trhu, omezení obchodních možností, fronty na hranicích…

VOLNÝ POHYB.  Z mého pohledu je velmi příjemné jezdit na dovolenou a neřešit pas. Prostě jedu do Rakouska, na Slovensko i jinam a vůbec mi nepřijde, že překračuji hranice. Vlastně ve všech zemích EU můžeme zaplatit za nákup českou kreditní kartou, banky za to neúčtují žádné poplatky. O telefonování, zdravotním pojištění (ošetří nás na naši evropskou kartičku zdravotní pojišťovny) nemluvě. V zemích EU můžeme i pracovat a studovat, prostě si připadáte jako doma. Byl by volný pohyb pro zahraniční pracovní sílu i turisty zachován? Podle mne ne i když vyjednat se dá asi vše. Minimálně by se ztížil proces přechodu hranic.  Pravděpodobně bychom opustili i Schengenský prostor a možná by došlo k obnovení vízové povinnosti do některých zemí. Ale to už jsem trošku za hranou, opravdu by velmi záleželo na našich vyjednávačích a na mstivosti EU, dokázat ostatním zemím co je čeká po vystoupení, dostat ČR na kolena.

Pomyslná miska vah jasně převážila ve prospěch EU a politikům či ekonomům, kteří tvrdí, že by to bylo jinak, nevěřím.

Rozdělená Evropa je Evropou sporů, nepokojů a válek. Chci spojenou Evropu. Tohle podle mne spousta ekonomů přehlíží, dívají se na CZEXIT čistě ekonomickým pohledem, jenže on to může být další impuls pro tříštění Evropy. Přiznávám, že ekonomicky se možná pletu a situaci nejsem schopen posoudit odborně, nicméně tuším, že už v roce 1849 Victor Hugo sepsal výzvu na vytvoření Spojených států Evropy. Nedopusťme dělení Evropy. Nás Čechy teď hodně vytáčí paní Merkelová, ale kvůli ní bych EU rozhodně neopouštěl, spíše bych hledal spojence proti jejím nesmyslným kvótám a snažil se je zrušit. Ale to jsme opět u sebevědomého Česka, které sebevědomě prosazuje své zájmy v rámci EU.

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *