Rubriky
Pelmel Politika

Proč (ne)mám rád Romy?

Tak se k nám nedávno nastěhoval nový soused, když jsem ho uviděl, zkoprněl jsem, vypadal totiž jako Rom. Hlavou se mi prohnala celá řada myšlenek. Vybydlený panelák, noční řev, krádeže, strach o děti. Naštěstí to Rom není. Není podstatná jeho národnost, i kdyby to byl Ind nebo Pákistánec, Vietnamec, černoch, Eskymák, proč ti mi nevadí? Z Romů mám ale strach. Proč?

Takže proč nemám rád Romy?

1.

Subjektivně: Kradou. Možná za to mohou ty dvě Romky, které mě chtěly na eskalátoru vytáhnout z batohu peněženku. Když jsem se na ně obořil, jejich verbální smršť mě naprosto uzemnila s pocitem, že ten špatný jsem vlastně já a ne ony. K lásce k tomuto etniku nepřispěl ani malý Rom, který strhl v šalině řetízek z krku mé známé a pelášil s ním za, v bezpečné vzdálenosti stojícím, asi otcem. Navíc to nebyl jediný případ takového „organizovaného zločinu“. Zdaleka se v Brně vyhýbám neoficiálnímu cikánskému „Bronxu“, který se rozprostírá mezi ulicemi Vranovská, Francouzská a Bratislavská. Především večer se pohybovat v těchto končinách je nebezpečné.

Objektivně: Okrást na ulici mě přece může i Čech, Ukrajinec…(pravděpodobnost je asi menší). Navíc kdybych byl v sociální propasti, jak bych se asi choval? A také nezapomínejme na naši vlastní minulost, před dvaceti pěti lety, pamatujete na úsloví „ze státního krev neteče“ a „kdo neokrádá stát, okrádá rodinu“?

2.

Subjektivně: Nepracují. Sociální dávky pobírá dle mého názoru až 90% Romů. Mnozí si neuvědomují, že ty peníze jim stát nenatiskne. Stát peníze vybere od nás, co do práce chodíme a pak je dá Romům. Žijí z naší práce. Smysl sociální pomoci přece není někoho živit, ale pomoci překlenout krizové období. To si Romové neuvědomují. Navíc jsou „vyčůraní“. Velmi dobře vědí co smějí, ale že každý má také nějaké povinnosti, to už neřeší.

Objektivně: Romové pracují. Není jich sice mnoho, nicméně hodně z těch, kteří jsou evidování na úřadu práce, totiž pracují „na černo“. A když pak smícháte sociální podporu a černou výplatu, je to výhodnější než pracovat legálně. Abych nezapomněl být opravdu objektivní, kolik z nás Čechů zneužívá sociální systém? Také nezapomeňme na Čechy, kteří vytunelovali banky, rozkradli a zlikvidovali fungující podniky, ztráty jsme pak platili my všichni daňoví poplatníci.

3.

Subjektivně: Vybydlené domy. Jak vypadají netřeba popisovat. Romové jsou také výteční uklízeči, v okolí jejich domů zmizí vše, co se dá nějakým způsobem zpeněžit.

Objektivně: Romové pochází z Indie, byli to kočovníci. Kočovník je dnes tady, zítra jinde, to pochopím, ale ničit vlastní obydlí, tady asi objektivní být nedokáži.

4.

Subjektivně: Jsou hluční a sprostí, lžou, neschopní se něčemu naučit. Naprosto nerespektují svoje okolí. Navíc jejich čeština a především inteligence je mnohdy žalostná.

Objektivně: Existují různé inteligence. Jazyková, hudební, logicko matematická, prostorová, tělesně pohybová …Na našich školách se klade důraz právě na logicko matematickou inteligenci. To způsobuje problémy především romským žákům, ale samozřejmě nejenom jim. Romové chodí do školy neradi, paralelu můžeme najít u původních indiánských obyvatel v USA. Tam také vlády nutily děti indiánů chodit do školy. Indiáni se bránili a lpěli na tradiční výchově jejich kmenů a původním životu. Výchova v romské rodině je odlišná od naší. My vedeme děti k samostatnosti, Romové svůj život žijí ve velkorodině. Místo individuality se pěstuje úcta ke starším, podřizování skupině. Romština je jazyk plný citoslovců, zvukomalebných slov, kdy význam věty často pochopíte až z kontextu hlasu, gest, mimiky. I tady často může vznikat nedorozumění.

5.

Subjektivně: Nerespektování zákonů, nerespektování Čechů. Pokud si zvolím pro svůj život jakoukoliv zemi, a dnes to není velký problém, musím přece respektovat zákony a kulturu té země, aniž bych se musel vzdát své. Chci žít v Japonsku, Řecku, USA či s Inuity v Grónsku? Přizpůsobení se majoritní společnosti a respektování zákonů je prostě nutností.

Objektivně: Nechci hodnotit romskou kulturu, nepovažuji tu naši za lepší, hodnotnější a správnější. Kořeny dnešních problémů můžeme najít po 2.světové válce. Komunisté vzali řešení do svých rukou a z Romů udělali závislé, de facto nesvéprávné bytosti. Romové byli kdysi zruční kováři, kotláři, zvonkaři, dále pěstovali košíkářství, vyráběli hudební nástroje.

6.

Subjektivně: Pozitivní diskriminace. Černá svině je rasistický výrok hodný trestu, bílá svině ne. Když je Rom útočníkem, raději soudy případ posuzují opatrněji.

Objektivně: ?

 

I když jsem se v tomto článku snažil na Romy dívat i z té lepší stránky, názor na ně jsem nezměnil. Nechtěl bych vedle nich žít a mám z nich strach. Řešení ale nevidím v Samuelu Coltovi či násilí. Spousta lidí teď řekne, že kdyby na mě šli s mačetou, viděl bych to jinak. Mají pravdu, ale i Čechy, Ukrajince, Poláky bych viděl jinak, pakliže by něco takového udělali. Vybral jsem dva agresivní činy, které se nedávno staly. První je útočník, který u stanice metra Hůrka napadl dvě děti železnou tyčí. Dvanáctiletá dívka skončila na jednotce intenzivní péče. Druhý, kdy pobodal v Ostravě šestnáctiletý mladík tři děti. Útočníky byli Češi (alespoň nemám jiné informace). Dovedete si představit, co by se stalo, kdyby útočníky byli Romové? Vzpomínáte na rok 1990 a cedule v rakouských obchodních domech? Češi, nekraďte nám tady! Kolik z nás v Rakousku skutečně někdy kradlo? Rakušané přenášeli přestupky a trestné činy jednotlivců na celou skupinu.

Romové si prožili v Evropě bezpočet tragédií. Asi největší tragédií bylo období druhé světové války a romského holocaustu. Během něho bylo romské obyvatelstvo systematicky vyvražďováno a na území ČR jich po skončení války zůstalo jenom 1000 (slovy tisíc) !!!

Řešení romského problému mají ve svých rukou sami Romové. Majoritní společnost jim dává šanci, i když přiznávám, mají to těžší. Příkladem jim může být třeba Rudolf Dzurko, Ernest Dančo, Tibor Rafael, Ľudovít Plachetka, MUDr. Vladimír Horváth, Bartoloměj Daniel, PhDr. Jana Horváthová, Mgr. Jarmila Balážová, Richard Samko a další.

Ve Španělsku se to možná povedlo. Téměř milionová menšina Romů tam žije slušně a spořádaně, má vlastní domy (byty) a není majoritní společnosti na obtíž, spíše naopak.https://zpravy.ihned.cz/svet/c1-46527410-spanelsko-s-romy-problem-nema-nabizi-jim-toleranci. Jak to dokázali? Já osobně si myslím, že to v první řadě dokázali sami Romové. Emancipovali se. Přestali parazitovat na společnosti a začali jednoduše žít jinak. Ono jim asi nic jiného nezbývá.

Jedna zajímavost na závěr. Po skončení druhé světové války se objevily požadavky na území pro vytvoření romského státu. Zřízení vlastního státu nebylo pro většinu Romů prioritou, protože se již cítili příslušníky jednotlivých států, na jejichž území po celá staletí žili. Nový stát se měl jmenovat Romanestan. Velmi by mě zajímalo, jak by takový stát vypadal.

Svůj trapný komentář zakončím opět citátem Miloše Kopeckého. Ten kdysi řekl: „Co je to morálka? Konvence, která je jiná v Turecku, v Albánii či v Americe. Ale mravnost je jen jedna. Je to nepsaný zákon, který by i ten největší primitiv měl dodržovat. Nikomu neubližovat, ale pomáhat.“

1 komentář u „Proč (ne)mám rád Romy?“

Zdravím,
zaujaly mě Vaše stránky.
Provozujeme internetový obchod s přírodními matracemi.
Rádi bychom s Vámi navázali spolupráci.
Za to nabízíme jednu z těchto odměn:
– slevu na náš sortiment,
– možnost vydělávat s námi a zapojit se do partnerského programu.
Pro více informací mě prosím kontaktujte na e-mailu evapavlickova@nejfuton.cz nebo
telefonním čísle: 420 513 035 254.
Děkuji.

S přátelským pozdravem
Eva Pavlíčková
420 513 035 254
evapavlickova@nejfuton.cz
http://www.nejfuton.cz

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *