Rubriky
Pelmel

Jak rozpoznat Hoax

Prevence je velice důležitá, nicméně ne každý má tu možnost rozeznat, proto je důležité se zejména zaměřit na to, zdali je informace, která je obdržena pravdivá nebo ne.  Nejdůležitějším krokem, jak se především bránit, je neklikat na nežádoucí zprávy a nevyhledávat, právě takové informace, které mohou mít za příčinu právě zmíněné nežádoucí zprávy. Také je důležité je nešířit dál a neroznášet mezi více uživatelů internetu. Proto abychom předešli zbytečným hoaxům je tedy nutné ověřovat zprávy a popřípadě navštěvovat webové stránky, které nám mohou pomoci.

Proces ověřování zpráv

Nejznámější formou obrany proti hoaxům je tzv. proces ověřování zpráv. Ověření zpráv lze provádět za pomoci různých složení zabývajících se obsahem dezinformačních webů, může se jednat o automatický generátor, který informaci vyhodnotí podle určitých kritérií jako nepravdivou. Může to být ale i skupina odborníků v oboru. Spolehlivost zdrojů, se kterými se setkává, si přitom každý může ověřit podle více hledisek.

 Sedm kroků důležitých pro ověřování zpráv:

  • Ověřte autora
  • Ujistěte se, že informace lze nalézt v několika dalších zdrojích,
  • Zkontrolujte důvěryhodnost zdroje,
  • Zkontrolujte, kdy byla zpráva zveřejněna, 
  • Posuďte autorovy zkušenosti s přiloženým tématem,
  • Zeptejte se sám sebe, zda tyto informace odpovídají mým současným znalostem
  • Nakonec si položte otázku, zda informace zní důvěryhodně.

Proces ověření pomocí webových stránek

Některé weby mohou ručně ověřovat zprávy. Stránky pro ověřování zpráv nemusí být vždy přesné a nezaujaté. Příjemci musí zajistit, aby ověřovatelé nebyli zaujatí vůči konkrétním kandidátům nebo politickým stranám. Na internetu jsou obecně dostupné stránky jako např. politifact.com, které ověřují, zdali politická tvrzení řečené politiky jsou dezinformace, nebo ne. V českém prostředí jsou známé například manipulatori.cz nebo hoax.cz. Známý je konečně i web StopFake.org zaměřený především na dezinformace z ukrajinského prostředí, který je dostupný ve více světových jazycích. Aktuálně se věnuje například zprávám o strachu Ukrajiny z masového exodu nebo údajnému působení amerických odstřelovačů na Donbasu.

Snopes.com

Snopes odpovídá na otázky na internetu již více než dvě desetiletí (dokonce od doby, kdy se objevil Google) a stále nás každý týden konzultují miliony čtenářů. Rádi si myslíme, že naše portfolio prací mluví samo za sebe. Ale pokud to nepotvrdíme, nebudeme zvláště spolehlivými ověřovateli faktů.

Politifact.com

PolitiFact.com je americký neziskový projekt provozovaný Poynter Institute v St. Petersburgu. St. Petersburg, Florida, s kancelářemi tam a Washington, DC. Jako projekt Tampa Bay Times, který byl zahájený v roce 2007, novináři a redaktoři z novin a jejich přidružených mediálních partnerů informují o přesnosti prohlášení učiněných volenými představiteli, kandidáty, jejich zaměstnanci, lobbisty a zájmovými skupiny a dalšími zapojenými do americké politiky. Jeho reportéři vybírají k hodnocení původní výroky a poté svá zjištění zveřejňují na PolitiFact.com, z nichž každý má hodnocení „Truth-O-Meter“, tedy skoro pravda. Hodnocení se pohybuje od „pravdivých“ , a to pro výroky, které novináři považují za přesné až po „nepravdivé“ výroky, které reportéři považují za „nepřesné a směšné“.

Manipulatori.cz

Manipulátoři.cz je zpravodajský web, který byl založen v roce 2015 a od té doby se věnuje politickému marketingu, fact-checkingu, public relations a komunikačním strategiím s přesahy do jiných společenských věd. Primárně se věnuje vyvracení hoaxů a má vlastní databázi hoaxů. Projekt je registrován jako sdružení a je financován z grantů soukromých společností a sbírek.

Hoax.cz

Jedná se o stránku, jejíž uživatelé jsou aktivní i na Facebooku, tato platforma má za úkol informovat o aktuálních hoaxech běžících na internetu a předejít tak panice lidí. Informace jsou aktuální, přidávány téměř ve chvíli, kdy se hrozba Hoaxu objeví, snaží se tedy předejít dezinformacím a chrání před hoaxy.

Proč je důležité si dát pozor na hoaxy

Je důležité se bránit před různými dezinformacemi, nicméně každý z nás alespoň jednou za čas něčemu uvěří, není tedy divu, že na hoaxy i v dnešní době skočí hromada lidí. Všichni jsme se jistě někdy setkali s řetězovou zprávou, podvodnou zprávou anebo jen zprávou od kamaráda, který si z nás udělal srandu, i tato úskalí zahrnují jistý druh hoaxu. Chránit se před hoaxy a dezinformacemi, zahrnuje tedy pečlivé zkontrolování zprávy, která nám přišla, nebo informace která se nám dostavila, ať už na webech, nebo právě pomocí své vlastní intuice.

Fake News a nástroje jejich odhalování [online]. České Budějovice, 2020 [cit. 2022-11-10]. Dostupné z: https://theses.cz/id/9ktgal/Havelcova_BP.pdf. Bakalářská práce. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích. Vedoucí práce Mgr. Marek Šebeš, Ph.D.

HOAX [online]. Česká republika: Copyright 2000-2022 Josef Džubák & HOAX.cz Code & design DIGITAL ACTION, 2022 [cit. 2023-11-10]. Dostupné z: https://www.hoax.cz/hoax/

PolitiFact [online]. Washington, DC: ©All Rights Reserved Poynter Institute 2020, a 501(c)(3) nonprofit organization, 2006 [cit. 2023-11-10]. Dostupné z: https://www.politifact.com/

Snopes: Snopes.com | The definitive fact-checking site and reference source for urban legends, folklore, myths, rumors, and misinformation. [online]. USA: © 1995 – 2022 by Snopes Media Group, 2022 [cit. 2023-11-10]. Dostupné z: https://www.snopes.com/

Manipulátoři: Na faktech záleží [online]. Česká republika: Manipulátoři.cz, 2022 [cit. 2023-11-10]. Dostupné z: https://manipulatori.cz/

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *