Rubriky
Pelmel

Jak na analýzu SWOT?

SWOT analýza firmy, podniku

Analýza SWOT se může stát důležitou součástí marketingové strategie a zároveň odrazovým můstkem, na kterém můžete stavět v boji s konkurencí. Pokud si potřebujete utřídit myšlenky a vymezit veškeré faktory, které vám v tom pomohou, měla by být samozřejmostí. Zároveň je tento proces jednoduchý, dobře použitelný a vše, co k němu potřebujete, je tužka, papír a trocha času.

Čtyři základní faktory

SWOT je složenina čtyř anglických pojmů – Strenghts (silné stránky), Weaknesses (slabé stránky), Opportunities (příležitosti) a Threats (hrozby). Tyto čtyři skupiny jsou zároveň základním stavebním kamenem, od kterého se bude celá analýza odvíjet.

Silné stránky

Silné stránky definují to, na čem se dá ve vašem podnikání stavět. Pomáhají posilovat vaši pozici na trhu a vymezují oblasti, ve kterých vynikáte oproti konkurenci. Zařadit sem můžete schopnosti, zdroje, potenciál, znalosti, dovednosti nebo třeba dosažené úspěchy.

Příkladem by mohlo být třeba dobré a silné postavení značky, zkušení a spolehliví zaměstnanci, vysoká kvalita služeb nebo unikátní know-how. Dávejte si ale pozor, ať sem nezařazujete věci, které by měly být standardem. Vybírejte jen to, co je nad průměrem.

Slabé stránky

Slabé stránky definují naopak to, v čem vaše firma za konkurencí pokulhává. Může se jednat o vysoké náklady, špatný vliv na životní prostředí, nedostatek informací z určitých oblastí nebo zastaralý školící systém zaměstnanců.

Slabé stránky si vymezujeme proto, abychom věděli, na co se zaměřit. Je důležité se na ně soustředit do té doby, než nedosáhneme alespoň průměrných výsledků v daných oblastech. Dávejte si ale pozor, ať se nezaseknete na něčem, co spravit nejde. Pracujte jen na věcech, které mají skutečně potenciál se zlepšit.

Příležitosti

Příležitosti jsou důležitou součástí analýzy SWOT. Zároveň bývá tento kvadrant ale také nejobtížnější identifikovat. Často se stává, že si podnikatelé pletou příležitosti se silnými stránkami nebo nedokážou relevantní příležitosti rozpoznat vůbec.

Příležitosti jsou faktory, které dokážou firmě přinést rozvoj nebo nějaký úspěch. Jde se o externí skutečnosti, které je však potřeba identifikovat, pracovat s nimi a využít je ve svůj prospěch. Jedná se například o zaměření na potenciální potřeby zákazníků, změna trendů nebo moderní technologie a jejich vývoj.

Hrozby

Hrozby pak zahrnují především skutečnosti, které mohou firmu jakkoliv ohrozit. Jsou to faktory, které mohou snížit poptávku, ohrozit stabilitu nebo jméno firmy, ohrozit ekonomiku nebo zapříčinit nespokojenost zákazníků.

Sem se řadí například živelné katastrofy, změny zákaznických preferencí, regulace a opatření nebo silná konkurence.

Výsledek

Výsledkem SWOT analýzy by měla být jasná příprava na marketingovou strategii. Jakmile máte sestavenou analýzu, můžete se zaměřit na to, jak nejlépe prodat a prezentovat silné stránky, zbavit se těch slabých, využít příležitostí a připravit se na případné hrozby a jejich důsledek.

Ideální je, pokud na SWOT analýze pracuje více lidí z různých oblastí firmy. Více pohledů vám pomůže pojmout všechny možnosti. Obecně je vhodné mít v každém jednotlivém kvadrantu pět položek a více.

Dobrá SWOT analýza může mnohdy znamenat i půlku celého marketingového plánu a nejen, že s ní ušetříte čas, ale zároveň pomůže nasměrovat vaše podnikání správným směrem.

SWOT analýzy příklady

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *