Rubriky
Pelmel Rady

Chcete se prosadit? Naučte se efektivně komunikovat!

Umí Váš mladší a méně zkušený kolega lépe prosadit své nápady a návrhy? Vyjednal si bez problémů zvýšení platu, zatímco Váš požadavek nadřízený „odehrál do autu“? Váš kolega zřejmě ovládá umění efektivní komunikace. Osvojte si základní principy i Vy.

Chcete se prosadit? Naučte se efektivně komunikovat!

Obecně lze proces komunikace definovat jako výměnu informací a projevů. Umožňuje nám poznávat, ale také být poznáváni. Způsobů komunikace je mnoho, zaměřme se na nejčastější a nejběžnější formu – interpersonální komunikace, tedy vzájemná komunikace mezi osobami = rozhovor.

Umění komunikovat je považováno za jednu z nejdůležitějších lidských schopností. Stejně jako jiné schopnosti, i tato se dá trénovat a zdokonalovat, aby byla co nejvíce prospěšná. K tomu slouží tzv. efektivní komunikace, díky níž dokážete rozhovor vědomě usměrňovat, popř. rozhovorem ovlivňovat.

Hlavní zásada efektivní komunikace – poznávání osobnosti

Klíčem k úspěšné interpersonální komunikaci je znalost sama sebe (svých možností a limitů), ale hlavně poznávání osobnosti komunikujícího partnera. Snažte se dozvědět co nejvíce o jeho hodnotách, zájmech a postojích. Pozorujte jeho chování, gesta, způsob řeči. Všechny tyto znalosti pak můžete vhodným způsobem využít k pozitivnímu ovlivnění průběhu komunikačního procesu.

Respektujte osobnost partnera

I když se s komunikujícím partnerem lišíte v názorech, vždy respektujte jeho pohled na věc. Pokud neukážete snahu podívat se na problém z jiného úhlu, nemůžete totéž očekávat od něho. Přizpůsobte se partnerovi natolik, jak jen to je možné – tempem a hlasitostí řeči, (ne)užíváním odborných výrazů, polohou těla. Pokud např. komunikant sedí, nezůstávejte stát, budete působit povýšeně.

Obecné zásady efektivní komunikace verbální

verbální komunikace = vyjádření pomocí slov

 • Plně upoutejte pozornost – vhodně volenými výrazy, modulací hlasu, odstraněním rušivých vlivů
 • Zařaďte do projevu zájem posluchače – zapůsobí jako aktivační signál a zvýší koncentraci
 • Oslovujte partnera – správné oslovení aktivuje a zapojuje
 • Informace sdělujte v logickém sledu – od obecných po konkrétní, od jednoduchých po složitější
 • Vyhněte se informační přesycenosti – mnoho fakt v krátkém čase partnera zahltí
 • Mluvte srozumitelně – jasně, jednoznačně, věcně, gramaticky správně bez slangových výrazů, používejte krátké věty

Dejte prostor pro zpětnou vazbu

Možnost vyjádření pro komunikujícího partnera znamená, že respektujete jeho názor, zajímáte se o něj a snažíte se ho pochopit. Aktivně naslouchejte, vnímejte až do konce, nesnažte se o okamžité objasňování. Získáte tak partnerovu důvěru. Zpětná vazba je důležitá i pro Vás, protože průběžně ukazuje, jak působí vysílané sdělení. Na základě toho můžete projev flexibilně přizpůsobovat.

Neverbální komunikace

Jedná se o mimoslovní komunikaci, tedy výměnu informací jinými prostředky než slovy. Umožňuje:

 • Přesnější odhad partnera
 • Cílenější působení
 • Posouzení pravdivosti řečeného (na základě souladu či nesouladu obsahu slovního sdělení a mimoslovních signálů)

Řeč těla

Mimikou, gesty, chůzí, vzdáleností při hovoru, tím vším vysíláme signály, doplňující verbální projev.

Pozitivní signály: klidný výraz tváře, úsměv, navázaný oční kontakt, uvolněný postoj či posazení s mírným příklonem

Negativní signály: neklidné pohyby končetinami, manipulace s předměty, roztěkanost, zaťaté pěsti, vyhýbání se očnímu kontaktu

Komunikace prostřednictvím předmětů

 • barev
 • oblečení
 • designu prostředí

Barvy významně působí na naši psychiku a dokážou ovlivnit náladu. Barevné doplňky můžeme zvolit tak, aby hrály v náš prospěch. Např. při pohledu na modrou barvu se zpomalují krevní oběh i dýchání, proto tato barva zajistí pohodu a usnadní komunikaci.

Oblečení je také nedílnou součástí neverbální komunikace. Přizpůsobte svůj oděv signálům, které chcete vysílat k partnerovi. Slaďte se s ním – pokud víte, že člověk, s nímž budete jednat, nejčastěji nosí ležérní oblečení, zapomeňte na formální oblek, a naopak.

prostředí hraje významnou roli při komunikaci. Přeplněným pracovním stolem a přetékajícím popelníkem pozitivní signál určitě nevyšlete.

Na závěr je třeba zdůraznit, že vždy musíte vzít v úvahu národnost partnera. Každá národní kultura zahrnuje určitá specifika a pravidla v komunikaci, se kterými byste se měli včas seznámit.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *