Rubriky
Pelmel

Průzkumy spokojenosti zaměstnanců

Proč začít používat průzkumy spokojenosti zaměstnanců?

  • Potýkáte se s firemní krizí?
  • S personální krizí?
  • Stojíte ve slepé uličce?
  • Chcete spokojené zaměstnance, chcete prosperující firmu?
  • Chcete zpětnou vazbu?
  • Chcete firmě zajistit lepší budoucnost?
  • Chcete zjistit, s jakými lidmi pracujete?
  • Chcete zlepšit komunikaci a spolupráci?
  • Chcete zjistit angažovanost a loajálnost zaměstnanců?

To vše vám umožní moderní průzkumy spokojenosti zaměstnanců. Průzkumy se stávají běžnou součástí firem. Už nejsou výsadou bohatých velkých firem a korporátů.

Moderní výzkumy se už nezaměřují jen na spokojenost zaměstnance jako takovou, ale i na jeho aktivitu ve firmě, na profit z jeho práce, angažovanost a na loajalitu k firmě. Dobrý zaměstnanec je spokojený, loajální, pracovitý, angažovaný, ztotožněný s firmou a “nepřetáhnutelný” konkurencí.

Každý zaměstnavatel chce mít spokojené, pracovité, loajální zaměstnance, se kterými dovede firmu k úspěchům.

Předpokladem k provedení průzkumu je proaktivní přístup managamentu, získané informace nebudou vždy jen pozitivní.

Průzkum může otevřít komunikaci zdola směrem nahoru. Zpětná vazba je pro vedení velmi důležitá, ať negativní či pozitivní. Posiluje činnost jednotlivce i týmu a zvyšuje produktivitu práce.

Do celkové spokojenosti zaměstnance náleží firemní strategie, kvalita řízení, možnost zapojení do vedení, pracovní podmínky, možnosti komunikace a způsob komunikace, motivace, hodnocení, seberealizace, možnosti odměn, benefitů, vzdělávání a rozvoj zaměstnanců.

Průzkumy mohou být kvalitativní – zacílené jen na určité skupiny zaměstnanců. Takové průzkumy většinou probíhají formou diskusních skupin. Nebo kvantitativní průzkumy, které probíhají formou dotazníku.Výsledkem je komplexní vyhodnocení a základní profil jedince, hlavní kompetence, benefity, vzdělání, týmová role a zaměření. Perspektiva dalšího rozvoje, budoucí uplatnění zaměstnance v organizaci firmy, upravení pracovního prostředí.

Výhodou průzkumu je možnost periodického opakování a neustálého zlepšování pracovních podmínek. Další výhodou je vyhodnocení dat za určitou dobu a vyhodnocení efektivity změn. Přesné zacílení pracovních změn umožní rozdělení výzkumu do několika kategorií podle vybraných kritérií- věk, pohlaví, vzdělání, odpracovaná doba, atd.

Umožní analýzu současného stavu firmy, vypracování podkladů pro výroční zprávy, zpětné vazby, zlepšování chodu firmy, prosazování budoucích plánů, udržení zaměstnanců, pomáhá zlepšit a zefektivnit personální řízení firmy.

S takovým hodnocením může firma budovat úspěch na pevných pilířích. Může se dívat do budoucna. Úspěch firmy stojí na správném vedení a na schopných, pracovitých, spokojených a loajálních zaměstnancích.

Petra Pavlíčková

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *