Rubriky
Pelmel

Co je to tvůrce trhu (market maker)?

Tvůrce trhu je individuální účastník nebo členská firma burzy, která nakupuje a prodává cenné papíry na svůj vlastní účet. Tvůrci trhu poskytují trhu likviditu a hloubku a zároveň profitují z rozdílu v rozpětí mezi nabídkou a poptávkou. Zjistěte, jak pracují tvůrci trhu a proč jsou důležití.

Tvůrce trhu je firma nebo jednotlivec, který je připraven koupit nebo prodat cenný papír. Investoři mohou považovat možnost nakupovat a prodávat cenné papíry, kdykoli chtějí, za samozřejmost. Nicméně pamatujte, že pokaždé, když koupíte nebo prodáte investici, je na druhém konci tohoto obchodu další strana. Tato strana je často tvůrcem trhu (z anglického „market maker“).

Tvůrce trhu nabídne aktuální ceny, za které je ochoten koupit nebo prodat cenný papír, a množství cenného papíru, který je ochoten za tyto ceny koupit nebo prodat. V následujícím článku si vysvětlíme, kdo je to tvůrce trhu, na jakém principu funguje, proč je pro akciový trh tak důležitý a jakým způsobem vydělává peníze.

Kdo je to tvůrce trhu a jaká je jeho funkce?

Tvůrci trhu jsou obvykle banky nebo makléřské společnosti (brokeři), které poskytují obchodní služby. Tyto banky a makléři vytvořením trhu pro cenné papíry umožňují mnohem větší obchodní aktivitu a využití jejich služeb.

Tvůrci trhu obvykle mají inventář všech cenných papírů, na kterých vytvářejí trh. Kromě toho neustále nabízejí kotace na ceny, které jsou ochotni zaplatit za nákup dalších akcií (poptávková cena), a na cenu, za kterou jsou ochotni prodat své akcie (nabídková cena). Rozdíl mezi nákupními a prodejními kotacemi se nazývá rozpětí (spread) mezi nabídkou a poptávkou.

Když tvůrce trhu obdrží nákupní příkaz, okamžitě prodá akcie ze svých zásob za kótovanou cenu, aby objednávku splnil. Pokud obdrží prodejní příkaz, nakoupí akcie za kótovanou cenu a přidá je do svého inventáře.

Tvůrci trhu jsou regulováni burzou, na které působí, a také všemi regulátory finančního odvětví v zemi, ve které sídlí, protože působí jako makléři-dealerové. Tvůrci trhu působí na různých trzích a burzách, kde podléhají daným pravidlům ohledně toho, co mohou nakupovat a prodávat, a ohledně typů obchodů, které mohou provádět.

Jak tvůrci trhu zlepšují trh?

Hlavní funkcí tvůrce trhu je snižovat volatilitu a usnadňovat objevování cen na akciovém trhu tím, že poskytuje omezený rozsah obchodování na cenném papíru, se kterým tvoří trh. Tvůrce trhu umožňuje volný tok transakcí, protože se staví do role jedné strany obchodu, i když nemá kupujícího nebo prodejce připraveného k okamžitému dokončení transakce.

Pokud by tvůrci trhu neexistovali, každý kupující by musel čekat, až prodejce vyhoví jejich nákupním příkazům. To může trvat dlouho, zvláště pokud kupující nebo prodávající není ochoten přijmout částečné vyplnění svého příkazu. (To znamená, že buď vezmou celý počet akcií, které si objednali, nebo žádné.) Bez tvůrců trhu je nepravděpodobné, že by většina cenných papírů měla dostatek likvidity na podporu dnešního objemu obchodování.

Jak tvůrci trhu vydělávají peníze?

Tvůrce trhu nabízí dvě kotace:

  • jedna je cena, za kterou je ochoten cenný papír koupit,
  • druhá je cena, za kterou je ochoten prodat.

Prodejní cena tvůrce trhu je vždy vyšší než kupní cena, obvykle jen o pár korun. Jak již bylo zmíněno, rozdíl mezi nákupní a prodejní cenou se nazývá spread (rozpětí) mezi nabídkovou a poptávkovou cenou.

Tvůrci trhu vydělávají peníze na spreadu mezi nabídkou a poptávkou, protože obchodují tak velký objem. Pokud tedy tvůrce trhu nakupuje akcie v průměru za pár haléřů či korun méně, než je prodává, při dostatečném objemu generuje značné množství příjmů.

Tvůrce trhu však podstupuje určitá rizika. Neexistuje žádná záruka, že bude schopen najít kupce nebo prodávajícího za uvedenou cenu. Může zaznamenat více prodejců než kupujících, čímž se jeho zásoby zvýší a ceny se sníží, nebo naopak. A pokud se trh bude pohybovat proti němu a nenastaví dostatečné rozpětí mezi nabídkou a poptávkou, může přijít o peníze.

Význam tvůrců trhu

Tvůrci trhu jsou nezbytní k tomu, aby finanční trhy mohly hladce fungovat a plnit velké i malé tržní příkazy. Kdykoli investujete do akcií, někdo je na druhém konci vašeho obchodu a často jím bývá právě tvůrce trhu.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *